PROJEKTI

Home/Projekti
Projekti 2018-02-14T11:51:03+00:00

Projekti

Projektiranje krajobraznog uređenja privatnih vrtova, javnih zelenih površina (parkova, površina uz poslovne i javne objekte).

Izrada svih faza projekta, veće ili manje kompleksnosti:

  • Izrada idejnih rješenja i idejnog projekta
  • Izrada glavnog projekta
  • Izrada izvedbenog projekta
  • Izrada kompletne projektne dokumentacije
  • Suradnja na izradi projekta sa ostalim strukama