O NAMA

Home/O nama
O nama 2020-11-13T14:25:50+00:00

O nama

Povezujemo ljude s prirodom kroz kreativna krajobrazna rješenja.

FLOREO PROJEKTI je tvrtka koja se bavi projektiranjem, savjetovanjem i konzultacijama na području krajobrazne arhitekture te nadzorom, koordinacijom i praćenjem realizacije projekata krajobraznog uređenja.

Surađujemo s arhitektonskim uredima, građevinskim te hortikulturnim poduzećima na području projektiranja i nadzora radova krajobraznog uređenja. Dugogodišnje iskustvo u struci, u projektiranju i izvedbi na terenu daje nam stručnost i kvalitetu.

Darija Breitenberger, dipl.ing.kraj.arh.,ovlaštena krajobrazna arhitektica, broj ovlaštenja Hrvatske komore arhitekata KA 3705. Projektantica, direktor.

PROVJERITE NAŠE USLUGE